Kostemaskin
Kostemaskin
Vi er en av de første som begynte med å behandle kleding før den settes på veggen. Med vårt moderne utstyr kan vi tilby behandlet kledning innenfor:
  • Sopp- og råtebehandling
  • Grunnet kledning
  • Malt kledning
  • Transparent beis
  • Ferdigbeiset terassebord

  • Fordelen med å behandle kledningen før du monterer den er at du får behandlet den på tre sider* og unngår feks. krympestriper.

    Ta kontakt med oss i dag om du har en forespørsel eller ønsker å få mer informasjon.


    *tresidig behandling betyr at du får ferdigbehandlet kledning på forsiden og kortkantene3sidig behandling