Sagtun
Ferdig grunnet kledning
Ved å legge på sopp- og råtebehandling på kledning oppnår man virkelig beskyttelse av kledningen i dybden.
Gori 356 beskytter kledningen mot overflatesopper, blåved og råte. Behandlingen reduserer fuktopptak i treet og bidrar til bedre dimensjonsstabilitet og mindre sprekkdannelser.

Dette gir deg økt levetid for treverk og malingsfilm, samt mindre soppgroing på overflaten som gir enklere og rimeligere malingsvedlikehold for fremtiden.

Vi tilbyr sopp og råtebehandling på alt fra 1 lengde til store produksjonsserier.
Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon eller tilbud.