I eldre boliger kan gamle heltregulv være utslitt. Vi hjelper deg med å restaurere i opprinnelig stil. Under følger et lite utvalg av hva vi har laget tidligere.


Profiltype 514Heltregulv gran
45×145 mm
Plankegulv / låvegulv