Vedlikeholde og videreutvikle våre systemer for sertifiserte innkjøp, og maksimere kjøp og anvendelse av miljøsertifisert råvare fra sertifisert skogbruk. Maksimere utnyttelsen av råvarer ved produksjonsoptimering og anvendelse av restproduktene

Skal ikke kjøpe råvarer fra:
– Illegale avvirkninger
– skoger med høy bevaringsverdi
– Skoger der hevdvunne eller sosiale rettigheter krenkes
– Skoger med genetisk manipulerte trær
– Naturskoger som har blitt avvirket med den hensikt å utnytte området for plantasje eller ikke-skoglig anvendelse